Onderzoek - Kwart VO-scholen is brede school (in wording)

http://bredeschool.nl/?education=thesis-phd&0e7=68 26 oktober 2005

go to link Ook in het voortgezet onderwijs rukt de brede school op. Dat blijkt uit een eerste onderzoek naar brede scholen in het VO. Een kwart ontplooit brede-schoolachtige initiatieven. Tegelijkertijd zijn er nogal wat knelpunten.

Samenvatting

professional term paper writers 26 oktober 2005

http://crime-prevention-intl.org/?education=help-to-do-a-research-paper&ec0=6c 16 procent van de middelbare scholen noemt zichzelf zonder aarzelen brede school; 9 procent werkt aan de totstandkoming ervan; en 38 procent staat positief tegenover een brede school, maar is er zelf (nog) niet mee bezig. ‘De brede school in het voortgezet onderwijs’, een eerste onderzoek naar brede scholen in het vo, signaleert veel enthousiasme. Het neemt niet weg dat er ook op brede scholen in het vo knelpunten zijn. De financiën bijvoorbeeld, en het draagvlak onder docenten. Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit twaalf dieptestudies. Ze geven een divers beeld. Ook brede scholen in het voortgezet onderwijs zijn allemaal anders. Veel scholen borduren voort op eerdere ontwikkelingen als Veilige School en Verlengde Schooldag. De middelbare brede scholen zijn soms ook anders dan die in het basisonderwijs. Veel minder dan daar, is er in het vo sturing vanuit de gemeente. Veel minder vaak ook, hebben brede scholen in het vo hun visie op de brede school vastgelegd in beleid. Ze zijn vaak korter bezig, vooral praktisch gericht, en werken nauwelijks samen met brede basisscholen.Het onderzoeksrapport geeft zowel beleid als praktijk een aantal suggesties mee. Bijvoorbeeld: uitbreiden naar havo-vwo. Tot nu toe zijn vooral vmbo-scholen brede scholen. Dat kan nadelig uitpakken voor de imago-ontwikkeling, schrijft Oberon. ‘De brede school in het voortgezet onderwijs’ is een opdracht van de ministeries van OCW en VWS. Het is uitgevoerd door bureau Oberon. Oberon werkte met vragenlijsten (70% respons), en dieptestudies. Het onderzoek is een eerste verkenning, maar een must voor iedereen die met kinderen van 12 tot 18 jaar te maken heeft. Download het onderzoeksrapport: De brede school in het voortgezet onderwijs (pdf)

thesis paper writing Het Jaarbericht kan worden besteld bij Oberon voor € 15,00
Postbus 1423
3500 BK Utrecht
Telefoon: 030-2306090
Faxnummer: 030-2306080
E-mail: info@oberon.eu

javhide.com sexsut.com