Nieuwe brochure voor- en vroegschoolse educatie

law essay help 26 oktober 2005

online paper writers Dat het noodzakelijk is kinderen met een dreigende achterstand vroeg te helpen, is duidelijk. Dat dat in de praktijk vaak lastig is, ook. De brochure 'Eerst de taart' biedt hulp.

click here Na een periode van experimenteren, valt de VVE (voor- en vroegschoolse educatie) sinds vorig jaar onder het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA). Er is geld uitgetrokken om te zorgen dat in 2006 de helft van alle doelgroepkinderen bereikt is. Maar hoe doe je dat?

here Omdat veel gemeenten tobben met die vraag, en het dus handig is om van elkaar te leren, heeft het Transferpunt Onderwijsachterstanden een brochure samengesteld met verhalen uit Arnhem, Breda, Lelystad, Almere en Oss. Er valt bijvoorbeeld in te lezen hoe in Breda de VVE aansluit bij de 0-6 netwerken in de wijken.

source site De brochure eindigt met tien adviezen. Advies nr. 1: 'Eerst de taart - investeer in de basisfunctie van het peuterspeelzaalwerk.'
Het komt erop neer dat peuterspeelzalen geschikt moeten zijn voor het vve-beleid. Dat klinkt als een waarheid als een koe, en dat is het ook. Maar daarom blijft het nog wel waar: als de peuterspeelzalen draaiende worden gehouden door vrijwilligers of mensen die niet voldoende opgeleid zijn, is het nodig eerst te investeren in professionalisering. Die slagroom komt dan later wel.

watch Elise Schouten, Eerst de taart. Het bestrijden en voorkomen van onderwijsachterstand; voor- en vroegschoolse educatie in het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2002-2006; Uitg. Transferpunt Onderwijsachterstanden Den Haag 2003; €10,61. Te bestellen bij LCO Veghel, www.lcowijzer.nl. De brochure is ook hier te downloaden.

proofread my essay Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het coursework questions how to write a dissertation hier.

Columns van Job

26 oktober 2005

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

26 oktober 2005

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

26 oktober 2005

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com