‘Scholen worden steeds groter, wat vinden de kinderen daarvan?’

help me write essay 20 december 2007

english essay help online online essay helper Alex Lagerwaard, contractmanager onderwijshuisvesting, en architect Jan Weeda stellen de beleving van kinderen centraal bij het bouwen van (steeds grotere) onderwijsvoorzieningen.

buy a thesis “De voorzieningen die we bouwen voor kinderen van 0 tot 12 jaar worden steeds groter. Brede Scholen omvatten, naast scholen voor primair onderwijs, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen, steeds vaker consultatiebureaus en andere zorginstellingen. Er ontstaan complexen van soms wel 5000 m²", vertelt Alex Lagerwaard. Tijdens een onlangs gehouden seminar bleek dat steeds meer mensen en instanties het belangrijk vinden rekening te houden met de beleving van kinderen. Lagerwaard en Weeda nemen het kind als uitgangspunt tijdens het ontwikkelings- en bouwproces van BredeScholen.

http://crime-prevention-intl.org/?education=research-paper-outline-help&779=8b “Jan en ik zijn respectievelijk deskundig in het beheren en ontwerpen van onderwijshuisvesting en weten wat kinderen willen. Daarom hebben we als gelegenheidsduo het seminar over de verschillende fases van het bouwproces georganiseerd. Daaraan hebben 43 vertegenwoordigers van gemeenten, schoolbesturen en –directies en kinderopvangorganisaties deelgenomen. Er is ruime aandacht besteed aan de inpassing van het biologische ritme van kinderen en er zijn ervaringen gedeeld. Om een passende sfeer te creëren hebben we tekeningen opgehangen, waarop leerlingen van groep 8 van een basisschool in Rotterdam hun visie op een nieuwe school hadden verbeeld”, zegt Alex Lagerwaard. 

thesis help services Jan Weeda in zijn inleiding ‘De schaal van het kind in de Brede School’: “Nu ruim 10 jaar geleden werd in Nederland het initiatief BredeSchool ingezet.

best website to buy research papers Een goed plan: de school als coördinerend centraal punt voor kinderen in hun leven en voor volwassenen in hun wijk.

http://crime-prevention-intl.org/?education=online-research-paper-writers&813=cf Een ontmoetingspunt, een servicepunt voor educatie, zorg en dienstverlening.

http://bredeschool.nl/?education=thesis-research-proposal&4b3=63 Niet meer naast elkaar werken, maar samenwerken.

En ook: wat betekent het voor de buurt? Een grote herkenbare voorziening.

Wat betekent het voor het kind? Met soms wel 1000 kinderen naar 1 locatie... Hoe voelt dat, is dat veilig, herkenbaar? Mijn kind is 5, maar als ik de drukte bij de school bekijk heb ik soms de indruk dat ik haar afzet bij de brugklas. Bouwen voor kinderen is een bijzondere kans. Er wordt soms gezegd: hoe heeft die architect dat kunnen bedenken? Dan is er iets misgegaan in de communicatie. Een gebouw ontstaat vanuit een behoefte aan ruimte. Als alles goed gaat is de eerste vraag die dan wordt gesteld: wat verwachten we van die ruimte, aan welke eisen moet die voldoen? Vaak is dit een moment van herbezinning. Als je je de vraag stelt hoe de ruimte er moet uit zien komt ook de vraag: wat willen we met ons werk, wat willen we kinderen aanbieden, wat bieden we ouders aan? Op de weg die leidt naar een nieuw (of vernieuwd) gebouw is de uitwisseling van gedachten hierover het belangrijkste, het fundament zou je kunnen zeggen.”

Lagerwaard, die in dienst is van het Rotterdamse ingenieurs- en adviesbureau Oranjewoud, en Weeda hebben in het verleden geconstateerd dat niet iedereen hun filosofie deelt. Zowel in de ontwerpfase als tijdens het bouwproces kunnen er heel wat zaken fout gaan. Te vaak blijkt dat de (onderwijs)visie niet of onvolledig terugkeert in het ontwerp en dat zichtbaarheid en identiteit verloren gaan in een grote accommodatie. De gebouwen zijn niet flexibel en door krappe budgetten is er geen vrijheid in de keuze van materialen en ontwerp. Kortom: de architect heeft de scholenbouwprijs gewonnen, maar de school is geen vertaling meer van de geformuleerde wensen. Tijdens het proces wordt te weinig tijd genomen voor een goed basis en er is geen of weinig interactie doordat de bouwheer ook de financier is. Het buitengebied, het speelterrein, is dan vaak een sluitpost.

Klik hier voor de inleiding 'De schaal van het kind in de Brede School'.

Klik hier voor de presentatie van Alex Lagerwaard. Meer informatie over Alex Lagerwaard: www.accommodatieregisseurs.nl

 

Nieuw boekje

20 december 2007

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het http://lacsq.org/?education=custom-paper-writing-services&648=ff dissertation uk hier.

Columns van Job

20 december 2007

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

20 december 2007

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

20 december 2007

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com