Authentiek leren en Wanita werken voor De Bloemhof

thesis abstracts 18 maart 2008

http://crime-prevention-intl.org/?education=can-someone-write-my-research-paper&7c4=c1 where can i buy essays online De brede basisschool De Bloemhof bevindt zich middenin de Rotterdamse krachtwijk met dezelfde naam. De leerlingen scoren gemiddeld veel beter dan kinderen die scholen in de omgeving bezoeken. Het geheim, volgens directeur (of liever onderwijskundig leider) Wim Pak: "Authentiek leren volgens het Wanitaconcept (kunstenaars geven mede vorm aan het onderwijs) in combinatie met de mogelijkheden die de verlengde schooldag biedt."

'We hebben nu 215 leerlingen, van wie 96 procent niet van Nederlandse oorsprong is. Het grootste probleem is echter niet de taalachterstand, maar de achterstand in algemene ontwikkeling. Dat komt omdat de meeste kinderen de wijk niet uitkomen, behalve tijdens schooluitstapjes. Veel kinderen zijn nog nooit in de Diergaarde geweest en in het park komen ze alleen voor de barbecue. Er wordt bij ons veel aan kunst gedaan. We zijn begonnen met aan kunstenaars te vragen of ze een maand les wilden geven en wat bleek: zes weken dramales is beter voor de taalontwikkeling dan de traditionele methode. We konden dit doen dankzij de faciliteiten voor de BredeSchool, waardoor we geld kregen voor een extra lesuur.'

De Bloemhof heeft het Wanitaconcept omarmd. In 2001 hebben de intensief samenwerkende basisscholen De Bloemhof, Blijvliet, vmbo-school Nieuw Zuid en Stichting Welzijn Feijenoord (SWF) uit Rotterdam een "mooi plan" geschreven om de kansen voor kinderen in de wijken Bloemhof en Hillesluis te verbeteren. Het concept van de Wanitaschool sloot daar naadloos op aan. De Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) heeft met dit concept, waarbij ook de prinses Ireneschool uit Nederlek zich aansloot, de door toenmalig minister Hermans (Onderwijs) uitgeschreven prijsvraag 'De school van de toekomst' gewonnen. 'Toen zijn we gaan bouwen aan de Wanitaschool?', zegt Pak. 'Het geven van authentiek onderwijs, waarbij we kunstenaars mede de richting laten bepalen, is een onderdeel van onze lesmethode. Een onderwijzer geeft een feitelijk antwoord op de vraag van een leerling. Bij Wanita gaat het om zelf ontdekken en zelf doen. Een kunstenaar vraagt: Wat denk je zelf, waarom, hoe kom je erachter? Je ziet dat leraren, die eerst sceptisch waren en zich afvroegen waarom die kunstenaars op school waren, die aanpak overnemen, omdat ze zien dat leerlingen worden gestimuleerd worden zelf na te denken. De cognitieve resultaten geven aan dat Wanita een succes is.' Daar was Pak in het begin nog niet helemaal van overtuigd: 'Ik dacht eerst dat kunst niet zou aanslaan. Op een gegeven moment zei een kunstenaar zei dat we naar Boijmans moesten gaan. Met deze kinderen? Het is de uitstap van hun leven geworden. Ze gingen door de tunnel naar de stad. Ze waren er nooit geweest. De kinderen zijn gefotografeerd voor zelfgekozen schilderijen, wat aangeeft dat ze al snel een gevoel kregen bij de kunstwerken.'

Inmiddels is De Bloemhof een van de Rotterdamse scholen waar per week zes uur langer les mag worden gegeven. 'Van de 22 personeelsleden zag één persoon dat niet zitten. Zestig procent wilde gelijk beginnen, de rest geleidelijk. Dat laatste is in feite sinds februari het geval. We werken nu met een continurooster, wat betekent dat lessen en activiteiten constant worden afgewisseld. De leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 gaan tussen de middag nog naar huis, de bovenbouw blijft over. '
Pak wijst in het schema de verschillende activiteiten aan. Ook de kleuters krijgen les van beeldend kunstenaars, maar er zijn lessen Engels, judo, streetdance (in het Engels) en multimedia (kinderen maken animatiefilmpjes). We geven aan alle kinderen Engels volgens de Early Bird-methode. Dat betekent dat "native speakers", die geen Nederlands spreken (of dat verbergen), de lessen geven. Nu we door nieuwe regels ouders geen cursussen Nederlands meer kunnen geven, organiseren we nu een cursus Engels voor moeders. Dat is goed, omdat ze dan ervaren hoe het is voor hun kinderen om er een tweede taal bij te leren', vertelt Pak. 'Wat judo betreft, daar halen we ook goede resultaten mee. De kinderen leren sociale vaardigheden, respect hebben voor tegenstanders en grenzen kennen en kunnen aan hun zelfbeeld werken. De judolessen zijn gekoppeld aan een nieuwe pilot met een filosoof van de Erasmus Universiteit, die ook Nederlands budokampioen is geweest.' In de tuin die naast de speelplaats is aangelegd wordt groente gekweekt. 'Zo leren de kinderen al vanaf de kleuterleeftijd dat groente die je goed verzorgt lekker smaakt als die op je bordje terechtkomt. In september gaat een kok de door de kinderen verbouwde groenten klaarmaken. De Wanitamethode zorgt voor een uitbundige sfeer. Je ziet de winst van de extra activiteiten al na een paar weken.' Dan nadenkend: 'Het gekke is dat juist de autochtone kinderen voor problemen zorgen. Eén kind met ernstige gedragsproblemen kost bij wijze van spreken tien procent van mijn tijd. Dat komt omdat organisaties langs elkaar heen werken en plaatsing van niet op school te handhaven kinderen maanden duurt. Ik pleit voor één loket voor probleemgevallen, zoals een laagdrempelige voorziening is echt nodig.'

help 123 essay MFA
Vorig jaar is het Pact op Zuid gesloten, dat de komst van meerdere BredeScholen in multifunctionele accommodaties regelt. Wim Pak zit in de werkgroep Kracht op Zuid (wonen, werken, betrokkenhgeid). 'Er was sprake van vijf MFA's. Wij zouden een verdieping in een torenflat boven een parkeergarage krijgen, samen met de protestants-christelijke school. Dat leek ons niet zo'n goed idee. De situatie is nu zo dat wij samen met de Oranjeschool, De Sleutel en de Reconvalescentenschool een driehoek gaan vormen. Ons huidige gebouw, dat dateert uit 1928 wordt gerenoveerd en houdt zijn onderwijsbestemming. Deze samenwerking heeft als voordeel dat leerlingen van de Reconvalescentenschool met wie het beter gaat kunnen doorstromen naar ons, terwijl wij gebruik kunnen maken van voorzieningen als logopedie en fysiotherapie. De besturen van de gemeente en de deelgemeente zijn al akkoord. Het gaat nu over de inrichting. Het feitelijk beheer zal worden verzorgd door de woningbouwvereniging.'

research paper to buy http://crime-prevention-intl.org/?education=help-with-writing-research-papers&436=af Documenten
Wanita - Instrumenten
Wanita - Ontwikkelmatrix
Wanita - Initiators
Authentiek leren - Kenmerken

thesis writing assistance enter site Contactgegevens De Bloemhof
Directeur Wim Pak
Openbare basisschool in Bloemhof, deelgemeente Feijenoord. Putsebocht 3
3073 HD Rotterdam. Tel.: (010) 484 90 93

 

Nieuw boekje

18 maart 2008

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het cheap custom research paper follow hier.

Columns van Job

18 maart 2008

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

18 maart 2008

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

18 maart 2008

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com