Ondernemingsplan voor kinderdienstencentrum is klaar

academic essay writing service 7 april 2008

top 10 essay writing services De directie van basisschool ’t Mulderke laat ‘externen’ een ondernemingsplan maken voor de nieuwe BredeSchool, die in Uden-Zuid komt. Dat is nodig, want in het toekomstige kinderdienstencentrum worden onderwijs en opvang in alle opzichten geïntegreerd.

thesis statistics “Het kinderdienstencentrum in het buurtje Molenreek moet straks volledig onder de vlag van de school komen. Wij bepalen wat er gebeurt. Het kan niet zo zijn dat een andere partij een activiteit op een tijd plant die wij niet geschikt vinden”, zegt directeur en aanjager van het project Jos van Zutphen. De buitenschoolse opvang, die nu nog onder een stichting valt, zal moeten opgaan in de ‘onderneming’ die de school straks is. “Of we gaan het zelf doen, maar er moet nog wel een aantal vragen worden beantwoord, zoals: ‘Kunnen we dit als stichting doen of moeten we er een bv aan hangen?’, ‘Hoe zit het met het personeel van de verschillende organisaties die straks één werkgever krijgen en met de financiële instroom?’ en ‘Kunnen en mogen we winst maken?’

http://crime-prevention-intl.org/?education=research-paper-writing-help&91f=48 Integratie van onderwijs en opvang houdt onder meer in het loslaten van de schooltijden zoals we die al generaties kennen. Van Zutphen: “We gaan een continurooster hanteren en dagarrangementen aanbieden. De deuren gaan om 7.30 uur open. De kinderen zijn van maandag tot en met donderdag van 8.30-17.00 uur verplicht op school. Op vrijdag mogen ze om 12.00 uur naar huis, of ze kunnen, wanneer daaraan behoefte is, tot 18.30 uur gebruik maken van de naschoolse opvang. Tussen 8.30 en 17.00 uur bieden we blokken onderwijs aan, die worden afgewisseld met activiteiten. Tussen de middag verzorgt een cateraar een goede (warme) maaltijd. De kinderen krijgen dagelijks een uur sport. We zijn voor negentig procent rond met een partner die een instructiebad wil aanleggen. Het is de bedoeling dat de leerlingen één natte gymles per week krijgen. Onze partner gebruikt het bad na schooltijd particulier.”

thesis writing online follow site Insteek

enter “De insteek is dat we het dagprogramma voor kinderen tussen 4 en 12, 13 jaar, waarin de onderwijs taken op een verantwoorde manier zijn opgenomen, onder eigen vlag aanbieden. We bekijken nog hoe we er ook voor 0- tot 4-jarigen kunnen zijn”, vertelt Van Zutphen enthousiast. “We hebben er lang over nagedacht hoe we de kinderen zo flexibel mogelijk een fantastische dag kunnen aanbieden. Met een afgewogen programma, dat ze ook een bepaalde vrijheid geeft. Om de lesuren te kunnen verspreiden over de hele dag is het noodzakelijk de schooldag te verlengen.”

here Uden-Zuid is een wijk met goed opgeleide ouders, van wie een groot aantal behoefte heeft  aan tussenschoolse en buitenschoolse opvang. Er blijft ook een traditionele school met de gebruikelijke lestijden en de verplichte bso in de wijk, zodat er een keuzemogelijkheid ontstaat. “Maar wij dachten: als we zoveel gebruik maken van de bso, waarom zetten we dan geen kinderdienstencentrum op waar alles in elkaar past? Waar we de activiteiten zelf invullen en de buitenschoolse opvang over de dag verspreiden. De ene groep kan van 11.00-12.00 uur bso hebben, de andere van 13.00-14.00 uur. Maar wel allemaal op één plek.” Het kinderdienstencentrum opent als alles meezit in augustus/september 2009 zijn deuren. Waarom de naam kinderdienstencentrum in plaats van BredeSchool, want dat is het toch? Van Zutphen: “De naam Brede School moeten we maar eens bij het grof vuil zetten, iedereen gebruikt die naam tegenwoordig. Maar ook wij willen dat het onderwijs aansluit op wat de buurt vraagt.”

javhide.com sexsut.com