De vijf O's van de stichting Akkoord!PO

http://bredeschool.nl/?education=thesis-help-services&3ef=23 7 april 2008

purchase research paper online Adri van Os is coördinator van de stichting Akkoord! PO, het bevoegd gezag van de openbare scholen voor basisonderwijs in de gemeenten Beesel, Horst a/d Maas, Maasbree, Sevenum en Venlo. Hij hanteert de vier O’s (Opvoeding, Onderwijs, Opvang en Ontspanning) wanneer hij spreekt over de integratie van onderwijs en opvang. Daar komt de O van Ondernemen bij, want uiteindelijk moeten alle activiteiten op de Brede School onder één paraplu vallen. 

follow link “De bedoeling is dat we een totaal dagarrangement gaan aanbieden. Er zal geen duidelijke scheiding meer zijn tussen opvang, onderwijs en peuterspeelzaalwerk. We bieden alle activiteiten verspreid over de dag aan”, vertelt Van Os. “Vanuit de landelijke regeling Dagarrangementen en Combinatiefuncties zijn we al sinds medio 2006 met dit project bezig, dat loopt tot eind dit jaar. Het is de bedoeling dat via proefprojecten in het hele land een goede vorm wordt gevonden om dagarrangementen en combinatiefuncties verder te ontwikkelen.”

online essay proofreader De scholen van de stichting zijn, door wijzigingen in de Wet Primair Onderwijs (voorschoolse, tussentijdse en buitenschoolse opvang), het hele jaar door al 11 uur per dag, 5 dagen per week verantwoordelijk. “Nu hanteren we voor de samenwerking tussen de school en de opvangorganisaties vaak het makelaarsmodel. Dat heeft als nadeel dat de verschillende organisaties allemaal hun eigen structuur met eigen aanspreekpunten en verantwoordelijkheden hebben. Daarom willen wij alles onder één noemer brengen binnen de toekomstige ontwikkelingscentra voor kinderen van 0 tot 12 à 13 jaar en wellicht ook voor jongeren tot 16 jaar.”

customized term papers Volgens Adri van Os wil Akkoord!PO de tussenschoolse opvang in eigen beheer blijven organiseren. De opgerichte Stichting Akkoord Dagarrangementen is nu nog leeg, maar wordt verder aangekleed met bijvoorbeeld overblijfcoördinatoren en mensen uit het peuterspeelzaalwerk en de opvang. “Op dit moment werken we constructief samen met de verschillende partnerorganisaties. We hebben echter onze visie helder neergezet. We willen vanuit de inhoud de regiefunctie hebben, want het is helder dat de leidende rol vanuit het onderwijs moet worden vormgegeven. We hopen dat de  directeuren van de partnerorganisaties ons daarin ondersteunen. De Stichting Akkoord Dagarrangementen kan samen met anderen of als zelfstandige onderneming invulling geven aan een compleet Dagarrangement.

http://bredeschool.nl/?education=i-need-help-writing-a-thesis&b53=46 go to site Andere indeling

get link Een andere indeling van de schooldag past volgens Van Os binnen de nieuwe opzet. “Kinderen krijgen meer motorische ondersteuning. Gymlessen moeten aansluiten op naschoolse sportactiviteiten. Tijdens de tussenschoolse opvang wordt aandacht besteed aan opvoeding en onspanning. Daarnaast zijn er veel naschoolse activiteiten, zoals kunst en cultuur en sport en bewegen en in een later stadium ook natuur en milieu. We werken nu al toe naar het kindcentrum, omdat we willen dat de overgang van de huidige naar de nieuwe situatie geleidelijk gaat. In de tweede periode van dit jaar is al flink ingeschreven op naschoolse activiteiten. Er zijn zelfs te veel inschrijvingen voor diverse activiteiten.

Om van de integratie van onderwijs en opvang een succes te maken is het, vindt Van Os, noodzakelijk dat ook de landelijke overheid en de gemeentelijke diensten een omslag maken. “Ook het jeugd- en jongerenwerk moeten we erbij betrekken. Ik realiseer me dat we pas aan het begin staan van een traject dat nog enkele jaren zal duren.”

 

Nieuw boekje

7 april 2008

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het can i buy a research paper see hier.

Columns van Job

7 april 2008

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

7 april 2008

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

7 april 2008

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com