Kinderen vinden het heerlijk om samen te eten

10 juni 2008

"Leskeukens kunnen in de toekomst niet meer uitsluitend worden gebouwd in nieuwe Regionale Opleidingscentra (ROC's), maar ook - aanvullend - in toekomstige brede scholen. Dat is een mooie kans voor studenten, die dan  'echt' koken voor de leerlingen van de brede school. De leerlingen krijgen op hun beurt de kans tussen de middag een warme maaltijd te nuttigen zonder dat dit meer geld kost dan nodig. Het gaat om een herverdeling van publieke middelen", zegt Doris Voss, initiatiefneemster van het project 'Tijd voor eten'.
 

De Amsterdamse GGD heeft Doris aangetrokken als projectleider van de pilot ‘Lunchen op school’ en haar gevraagd een proef op de katholieke brede basisschool het Koggeschip in Geuzenveld te (bege)leiden en de eventuele uitbreiding ervan naar andere Amsterdamse scholen. "Dat gebeurt in nauw overleg met de cluster EDG van de GGD Amsterdam. De kinderen van het Koggeschip vinden het trouwens heerlijk. Bovendien is het hartstikke gezond." 

“Ik was niet tevreden over de overblijfmogelijkheden op school. Op een dag heb ik tijdens de tussentijdse opvang wat tafels bij elkaar geschoven en een pan soep neergezet. De kinderen hebben samen gegeten en dat was een groot succes. Zo is de bal gaan rollen. Als alleen-opvoedende moeder (en dat bedoel ik niet zielig hoor ...) was ik ook op zoek naar een nieuwe manier van werken. Iets wat goed paste bij de opvoeding van een jonge dochter. Met het werk dat ik deed voordat ik Emma kreeg, hield ik niet genoeg tijd over voor mijn kind. Werk in de buurt van school, minder werkdruk tijdens de schoolvakantie en iets doen wat ook qua thema bij ons past vond ik reden genoeg om ‘Tijd voor eten’ verder uit te bouwen.”

Uiteindelijk duurde het drie jaar voordat Doris een school en een stadsdeel had gevonden die het burgerinitiatief wilden 'inbedden' in bestaande structuren en de juiste overheidspartner om professioneel mee samen te werken. Ze zegt hierover: “Ik wilde niet meer langdurig 'draaien' op stimuleringssubsidies. In april 2008 zijn we met 'Tijd voor eten' begonnen op het Koggeschip in stadsdeel Geuzeveld in Amsterdam. Doris is zeer te spreken over de samenwerking met directeur Suzan Baldinger en vertelt enthousiast over de opening: “Het menu op de openingsdag van het kinderrestaurant, klaargemaakt door leerling-koks van het ROC, bestond uit een kleurige rauwkostschotel met een lekker sausje, pompoensoep met verschillende soorten brood en yoghurt met aardbeien en honing, allemaal streekproducten. "De kinderen vinden het tot nu toe fantastisch. Je ziet dat ze het prettig vinden om samen te eten op school en dat thuis willen na-apen. We leggen de nadruk op het eten van groente en willen de kinderen verleiden met goede smaak en vooral niet moraliseren.” 

"Het is niet de bedoeling dat de kinderen elke dag een warme maaltijd op school nuttigen. Ook serveren we geen ontbijt, omdat we niet alle verantwoordelijkheid bij de ouders willen weghalen. Wij steken in op ongeveer één keer per week of één keer per maand en maken er een echt uitje van. Op die manier is het speciaal en dat maakt indruk op de kinderen. Om de deelname voor alle kinderen mogelijk te maken moeten scholen, overheid en bedrijfsleven bijspringen om de prijzen door subsidies en maatschappelijke sponsoring zo laag mogelijk te houden. "De bedoeling is dat we het komende schooljaar een structuur neerzetten, zodat het project los van mijn persoon komt. Denk aan het opzetten van een soort franchiseformule", zegt de projectleidster. "Ik hoop dat er dan inmiddels meer scholen zijn die mee willen en kunnen doen. Bij nieuwbouwprojecten van brede scholen en ROC' s kan er bij de bouw al rekening mee worden gehouden. Per school komt er een lokale projectleidster. Projectleidster van het Koggeschip is een 40-jarige vrouw, moeder met twee kinderen op diezelfde school, die een opleiding krijgt bij het ROC van Amsterdam. Ze heeft daardoor eindelijk de baan die past bij haar situatie (zorgtaak) en kwaliteiten en dat geeft haar vertrouwen in de toekomst.”

Doris Voss ziet brede scholen als een mogelijk nieuw marktplein in het stadsdeel, waar brede kansen aan kinderen worden geboden (denk aan brede talentontwikkeling). "In de praktijk valt dat vaak nog tegen en ik hoop dat ik daar met een werkbare formule (Eten op school), in samenwerking met de GGD, schoolbesturen en Proeftuin Amsterdam, verandering in kan brengen.  Daarnaast kan 'Tijd voor het eten' de tussenschoolse opvang, 'de zwakke schakel binnen de dagarrangementen', verbeteren. Het project biedt rust tussen de middag, vergroot de sociale vaardigheden van kinderen, presenteert gezonde voeding die past binnen het ‘Sportplan (Amsterdam) 2009-2012' ( de stuurgroep Brede Talentontwikkeling, waar onder het Sportplan onder valt). Daarnaast geef het ouders de mogelijkheid deel te nemen aan een traject rond de wet Werk & Bijstand'. Bij de start van het project Dagarrangementen & Combinatiefuncties is er al contact geweest met de organisatoren van ‘Tijd van eten'."

“Aangezien de tussenschoolse opvang een onderdeel is van de dagarrangementen, zal het project 'Tijd voor eten' wellicht onder de regie komen van de Stuurgroep Brede Talentontwikkeling. Hiermee is de relatie met de doelstellingen uit Jong Amsterdam gerealiseerd. Alle betrokken partners kunnen zo samen verder werken aan deze kansrijke ontwikkelingen. Niet alleen de tussenschoolse opvang wordt er beter van, het is ook een geweldige positieve impuls voor de gezondheid van de Amsterdamse kinderen,” besluit Doris.


Meer informatie:
'Tijd voor eten' & 'Eten op school'
Overgewicht in Geuzeveld

Relevante websites
www.tijdvooreten.nl
www.proeftuin.amsterdam.nl
www.tkoggeschip.nl


 

Nieuw boekje

10 juni 2008

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

10 juni 2008

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

10 juni 2008

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

10 juni 2008

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com