http://ideeup.org/?education=proquest-dissertations-search&4d7=a1 Levensecht leren zou het motto moeten zijn van elke (Brede) School. Het welzijnswerk is daarbij onontbeerlijk, schrijven Saskia van Oenen en Marja Valkestijn in hun nieuwe boek.

watch Het mooiste citaat uit 'Welzijn en de Brede School - partners voor levensecht leren' komt uit Hoogeveen. Map Dijkstra van de stichting Welzijnswerk zegt: 'Mensen werken samen met mensen, niet met instellingen.' Het citaat klopt precies met de teneur van het boek. Samenwerken is nodig om levensecht leren tot stand te brengen, maar het is en blijft mensenwerk. Dat vraagt vertrouwen en kost dus tijd. Willen onderwijs en welzijn goed samenwerken, dan moeten ze geduld hebben en pragmatisch zijn.

see url 'Welzijn en de Brede School' gaat over de stand van zaken in de samenwerking tussen BredeScholen en welzijnswerk en beantwoordt de vraag wat welzijn en onderwijs elkaar te bieden hebben. Volgens de auteurs is dat veel: wil er levensecht leren tot stand komen, dan kan het welzijnswerk niet gemist worden. Het boek biedt naast informatie en een analyse, een serie 'sterke verhalen', verhalen van goede voorbeelden. Hoogeveen is een van de vijf uitgewerkte voorbeelden die in het boek aan bod komen.

data analysis coursework We zijn er nog lang niet, concluderen Van Oenen en Valkestijn, 'tot dusver is de samenwerking er in de meeste gevallen toe beperkt dat welzijnsorganisaties zelf een aantal naschoolse activiteiten organiseren. Het verband met de school (en de buurt) is er dan vooral in tijd en plaats.' Van Oenen en Valkestijn pleiten voor het omhalen van de schutting tussen leren in de school, en vrije tijd buiten de school. Er zouden meer 'buitenschoolse' activiteiten in de school moeten worden gehaald. Activiteiten die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van alle kinderen horen op het lesrooster thuis. Pas dan kan er werkelijk levensecht leren ontstaan.

dissertation help uk Lees ook: het interview met Saskia van Oenen.

go Saskia van Oenen en Marja Valkestijn, Welzijn in de brede school.
Partners voor levensecht leren; €17,50; 168 pags.;
ISBN: 9059570332;
het boek is ook te direct bij het NJi te bestellen.
Bestelnummer E 23371, NJi Uitgeverij Postbus 19152, 3501 DD Utrecht, fax 030-2306491, bestel@nji.nl

Thema's

Zorg
javhide.com sexsut.com