Bijeenkomst combinatiefuncties en conciërges druk bezocht

8 juli 2008

Leider konnten wir keine Quelle für unseren kaufen propecia ausfindig machen und so stützen wir die folgenden Infos auf Im Netz zu findende Berichte: Vorteile: Maar liefst twee staatssecretarissen spraken over combinatiefuncties en conciërges in Sociëteit Witte de Wit in Den Haag. Hun boodschap, scholen en gemeenten kunnen veel bereiken door samen te werken.

De bijeenkomst, georganiseerd door Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO), werd druk bezocht. Beleidsmedewerkers van gemeenten, schooldirecteuren, onderwijspersoneel en wethouders waren in groten getale afgekomen op de netwerkbijeenkomst om meer te leren over de inzet van combinatiefunctionarissen en conciërges. 

De Haagse wethouder Henk Kool (Werkgelegenheid) trapte, na een korte introductie door dagvoorzitter Hester Macrander, de bijeenkomst af met een presentatie over de inzet van ID-ers als conciërges op scholen. De uitstroom van ID-ers (ofwel Hagenaars met een Ooievaarsbaan) haperde in Den Haag. Instellingen leunden te veel op deze onmisbare medewerkers. Maar een ID-baan duurt maximaal twee jaar en na die periode volgt een onvermijdelijk afscheid. Doordat het kabinet structureel geld beschikbaar heeft gesteld voor ruim 1500 extra conciërges, lukt het de Haagse wethouder om hen aan het werk te houden. Kool is zeer te spreken over het onderwijs als werkgever voor mensen met een ID-baan. ‘De beschermde omgeving van de school is een prima gelegenheid om mensen te activeren.’

Generika http://europaischeapotheke.com/drugs/generic-priligy-dapoxetin priligy ohne rezept bestellen In unserer Apotheke jede Kunde kann nicht nur Cialis Original, sondern auch Generika Cialis rezeptfrei bestellen. Cialis Generika Interviews
Sharon Dijksma gaat tijdens de interviewsessie in op het bedrag van twintig miljoen euro dat tot 2012 voor de 2500 combinatiefuncties is vrijgemaakt. Ze roept scholen op de regeling te gebruiken om mensen met een talent uit te nodigen in het onderwijs te komen werken. ‘Mensen uit de sport- en cultuursector kunnen met het geld hun huidige baan combineren met een onderwijsfunctie. Scholen vervullen een basisfunctie in de wijk en gaan met de nieuwe regeling nog meer een maatschappelijke functie vervullen binnen de gemeenschap.’ Dijksma roept ook scholen, culturele instellingen, gemeenten en sportorganisaties op om samen te werken. ‘We moeten de rijkdom van het aanbod samenbrengen door meer samen te werken.’

http://aggs.school.nz/?education=help-write-essay-online
Staatssecretaris Aboutaleb zegt over het ‘doorstroomprobleem’: ‘Het is goed mogelijk om iemand na twee jaar te laten doorstromen. Via een scholingstraject kan iemand de benodigde kennis opdoen en de huidige krapte op de arbeidsmarkt maakt dat werkgevers steeds gemakkelijker ouderen, gehandicapten en langdurig werkelozen aannemen. Voor de bezetting op school hoeft deze doorstroming geen probleem te zijn. De school kan de volgende dag nog iemand anders aannemen.’
Daarnaast wijst hij erop dat een doorstroomfunctie geen voorziening is voor een vaste baan. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van de regeling van OCW voor extra ondersteuning (de zogenaamde conciërgeregeling). Met deze regeling die vanaf het schooljaar 2008/2009 in werking treedt, kunnen basisscholen een volwaardige arbeidsplaats financieren. 


write my paper reviews

Paneldiscussie

Veel regelingen zijn tijdelijk en dat maakt scholen niet happig zijn op het gebruik van de subsidies en regelingen. Zowel de conciërgeregeling als de regeling voor de combinatiefuncties is structureel, maar scholen zijn toch bang dat ze tijdens een volgende regeringsperiode hun gewaardeerde medewerkers weer moeten inleveren. Ook blijkt de kleinschaligheid van de scholen niet altijd ruimte te bieden voor de begeleiding van bijvoorbeeld instromende ID-ers. Daarnaast blijkt uit de paneldiscussie dat onderwijspersoneel op scholen moeite heeft met het vinden van de goede geldstroom voor een juiste functie of doel.

Dijksma haakt in op het onderwerp en roept op innovatief te zijn. 'Met de regelingen willen we initiatieven van flexibele en vernieuwde scholen en gemeenten stimuleren.' Ze merkt dat gemeenten soms geld overhevelen of eigen regelgeving hanteren en dat is niet de bedoeling.
Staatssecretaris Dijksma onderstreept dat er drie geldstromen zijn waarvan scholen gebruik kunnen maken. De aanstormende participatieregeling van SZW is geen vaste subsidie, maar bedoelt om mensen te laten doorstromen en de conciërgeregeling is nu nog tijdelijk maar in de toekomst moet dit ook een vaste regeling worden. De derde geldstroom is de structurele impuls voor de combinatiefuncties.
De regelingen zijn volgens Dijksma een onmisbare impuls voor het Nederlandse onderwijs om de talenten van kinderen te stimuleren. Brede Scholen kunnen hierin een grote rol spelen door dagarrangementen aan te bieden en combinatiemedewerkers in te zetten. Ze besluit door te melden dat het ministerie graag behulpzaam wil zijn bij het beantwoorden van vragen over de inzet van de verschillende geldstromen.

Staatssecretaris Aboutaleb vindt dat scholen en gemeenten moeten samenwerken om de geldstromen bij elkaar te brengen en op de juiste manier in te zetten. Verder is Aboutaleb van mening dat gemeenten en scholen flexibel moeten omgaan met de subsidieregelingen: ‘wat niet verboden is, mag! Zoek de randen op en tel zaken bij elkaar op. We zetten deze regelingen juist met weinig randvoorwaarden uit, maar dan moeten alle partijen wel goed samenwerken.’

Tot slot wordt uit de discussie duidelijk dat een school een coördinator voor naschoolse activiteiten kan aanstellen met het geld dat vrijkomt uit de impuls voor combinatiefuncties. Daarnaast vragen scholen zich af of ze bij ziekte een combinatiefunctionaris kunnen uitbetalen met geld afkomstig uit het vervangingsfonds. De staatssecretarissen nemen deze laatste vraag mee in hun besprekingen over hoe zij de onderwijssector verder kunnen ondersteunen.

dissertation services
Reacties van scholen op de bijeenkomst

Onder de afgevaardigden van de scholen is veel belangstelling voor de combinatiefuncties en de inzet van conciërges. F. van der Poll van de Boldingsschool uit Den Haag ziet de inzet van een combinatiemedewerker als zeer belangrijk voor de ontwikkelingskansen van de kinderen. Ten aanzien van de conciërges meldt hij dat de ministeries dit nog te veel zien als arbeidsintegratie, terwijl Van der Poll pleit voor erkenning van de noodzakelijkheid van deze functie. Mevrouw Wolters van Stichting Haagse Scholen is het daar mee eens. ‘De school is een opleidinginstituut en geen reïntegratiebedrijf. Daarbij moet je bedenken, “is een basisschooldirecteur competent genoeg om bijzondere medewerkers op te leiden?”
A.M. Tillekens van stichting Panta Rei wil graag het aantal brede scholen van zijn stichting uitbreiden. Met de regeling voor combinatiefuncties kan hij een impuls geven aan buitenschoolse activiteiten op het gebied van sport en cultuur.
 

go site Toelichting op de regelingen 

help on essays Conciërges
Vanaf het schooljaar 2008/2009 komt er extra geld vrij vanuit het ministerie van OCW voor het aanstellen van minimaal 15.50 ondersteuners. Dit kunnen conciërges zijn, maar ook administratieve krachten. Het gaat om een vergoeding van 50% van de loonkosten (0,8 FTE/ maximaal schaal 3). Scholen kunnen de subsidie direct aanvragen bij het ministerie van OCW. Het ministerie adviseert cofinanciering aan te vragen bij de gemeente waarin de school is gevestigd.

enter site Combinatiefuncties
In het kader van de Impuls Brede Scholen, sport en cultuur is er vanuit het ministerie van OCW tot 2012 twintig miljoen euro beschikbaar gesteld voor combinatiefuncties. Het budget is bestemd voor gemeentebesturen die bereid zijn structureel combinatiefuncties te realiseren en financieren. Gemeenten stemmen daarmee in om de functies te cofinancieren.
Een combinatiemedewerker is in dienst van één werkgever, maar combineert verschillende banen of taken in de sectoren onderwijs, cultuur of sport. Een baan als onderwijsassistent in de ochtend kan bijvoorbeeld gecombineerd worden met werkzaamheden als pedagogisch medewerker in de buitenschoolse opvang. De functie stimuleert de ontwikkeling en het aanbod van diensten op een brede school. 
http://maisonusineequebec.com/?pharmacie=ou-trouver-du-cialis-sur-internet&f64=6e
viagra pour homme prix en pharmacie Brochure combinatiefuncties
Tijdens de bijeenkomst presenteerden de gezamenlijke bestuursorganisaties in het onderwijs de brochure ‘Aan het werk met combinatiefuncties’ van VBS. Deze brochure is aan te vragen bij VBS. Kijk op www.vbs.nl voor meer informatie.

forum viagra generique Documenten
Samenvatting eindrapportage Taskforce Combinatiefunctie: met handig en concreet stappenplan voor het invoeren van een combinatiefunctie (Binnenkort beschikbaar)

 

Bijeenkomst combinatiefuncties en conciërges druk bezocht

8 juli 2008

cialis et levitra Maar liefst twee staatssecretarissen spraken over combinatiefuncties en conciërges in Sociëteit Witte de Wit in Den Haag. Hun boodschap, scholen en gemeenten kunnen veel bereiken door samen te werken.

De bijeenkomst, georganiseerd door Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO), werd druk bezocht. Beleidsmedewerkers van gemeenten, schooldirecteuren, onderwijspersoneel en wethouders waren in groten getale afgekomen op de netwerkbijeenkomst om meer te leren over de inzet van combinatiefunctionarissen en conciërges. 

De Haagse wethouder Henk Kool (Werkgelegenheid) trapte, na een korte introductie door dagvoorzitter Hester Macrander, de bijeenkomst af met een presentatie over de inzet van ID-ers als conciërges op scholen. De uitstroom van ID-ers (ofwel Hagenaars met een Ooievaarsbaan) haperde in Den Haag. Instellingen leunden te veel op deze onmisbare medewerkers. Maar een ID-baan duurt maximaal twee jaar en na die periode volgt een onvermijdelijk afscheid. Doordat het kabinet structureel geld beschikbaar heeft gesteld voor ruim 1500 extra conciërges, lukt het de Haagse wethouder om hen aan het werk te houden. Kool is zeer te spreken over het onderwijs als werkgever voor mensen met een ID-baan. ‘De beschermde omgeving van de school is een prima gelegenheid om mensen te activeren.’

achat cialis non générique Interviews
Sharon Dijksma gaat tijdens de interviewsessie in op het bedrag van twintig miljoen euro dat tot 2012 voor de 2500 combinatiefuncties is vrijgemaakt. Ze roept scholen op de regeling te gebruiken om mensen met een talent uit te nodigen in het onderwijs te komen werken. ‘Mensen uit de sport- en cultuursector kunnen met het geld hun huidige baan combineren met een onderwijsfunctie. Scholen vervullen een basisfunctie in de wijk en gaan met de nieuwe regeling nog meer een maatschappelijke functie vervullen binnen de gemeenschap.’ Dijksma roept ook scholen, culturele instellingen, gemeenten en sportorganisaties op om samen te werken. ‘We moeten de rijkdom van het aanbod samenbrengen door meer samen te werken.’

click
Staatssecretaris Aboutaleb zegt over het ‘doorstroomprobleem’: ‘Het is goed mogelijk om iemand na twee jaar te laten doorstromen. Via een scholingstraject kan iemand de benodigde kennis opdoen en de huidige krapte op de arbeidsmarkt maakt dat werkgevers steeds gemakkelijker ouderen, gehandicapten en langdurig werkelozen aannemen. Voor de bezetting op school hoeft deze doorstroming geen probleem te zijn. De school kan de volgende dag nog iemand anders aannemen.’
Daarnaast wijst hij erop dat een doorstroomfunctie geen voorziening is voor een vaste baan. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van de regeling van OCW voor extra ondersteuning (de zogenaamde conciërgeregeling). Met deze regeling die vanaf het schooljaar 2008/2009 in werking treedt, kunnen basisscholen een volwaardige arbeidsplaats financieren. 


http://agam.org/?pharmacie=achat-levitra-sur-internet&195=0b

Paneldiscussie

Veel regelingen zijn tijdelijk en dat maakt scholen niet happig zijn op het gebruik van de subsidies en regelingen. Zowel de conciërgeregeling als de regeling voor de combinatiefuncties is structureel, maar scholen zijn toch bang dat ze tijdens een volgende regeringsperiode hun gewaardeerde medewerkers weer moeten inleveren. Ook blijkt de kleinschaligheid van de scholen niet altijd ruimte te bieden voor de begeleiding van bijvoorbeeld instromende ID-ers. Daarnaast blijkt uit de paneldiscussie dat onderwijspersoneel op scholen moeite heeft met het vinden van de goede geldstroom voor een juiste functie of doel.

Dijksma haakt in op het onderwerp en roept op innovatief te zijn. 'Met de regelingen willen we initiatieven van flexibele en vernieuwde scholen en gemeenten stimuleren.' Ze merkt dat gemeenten soms geld overhevelen of eigen regelgeving hanteren en dat is niet de bedoeling.
Staatssecretaris Dijksma onderstreept dat er drie geldstromen zijn waarvan scholen gebruik kunnen maken. De aanstormende participatieregeling van SZW is geen vaste subsidie, maar bedoelt om mensen te laten doorstromen en de conciërgeregeling is nu nog tijdelijk maar in de toekomst moet dit ook een vaste regeling worden. De derde geldstroom is de structurele impuls voor de combinatiefuncties.
De regelingen zijn volgens Dijksma een onmisbare impuls voor het Nederlandse onderwijs om de talenten van kinderen te stimuleren. Brede Scholen kunnen hierin een grote rol spelen door dagarrangementen aan te bieden en combinatiemedewerkers in te zetten. Ze besluit door te melden dat het ministerie graag behulpzaam wil zijn bij het beantwoorden van vragen over de inzet van de verschillende geldstromen.

Staatssecretaris Aboutaleb vindt dat scholen en gemeenten moeten samenwerken om de geldstromen bij elkaar te brengen en op de juiste manier in te zetten. Verder is Aboutaleb van mening dat gemeenten en scholen flexibel moeten omgaan met de subsidieregelingen: ‘wat niet verboden is, mag! Zoek de randen op en tel zaken bij elkaar op. We zetten deze regelingen juist met weinig randvoorwaarden uit, maar dan moeten alle partijen wel goed samenwerken.’

Tot slot wordt uit de discussie duidelijk dat een school een coördinator voor naschoolse activiteiten kan aanstellen met het geld dat vrijkomt uit de impuls voor combinatiefuncties. Daarnaast vragen scholen zich af of ze bij ziekte een combinatiefunctionaris kunnen uitbetalen met geld afkomstig uit het vervangingsfonds. De staatssecretarissen nemen deze laatste vraag mee in hun besprekingen over hoe zij de onderwijssector verder kunnen ondersteunen.

acheter viagra sur le net
Reacties van scholen op de bijeenkomst

Onder de afgevaardigden van de scholen is veel belangstelling voor de combinatiefuncties en de inzet van conciërges. F. van der Poll van de Boldingsschool uit Den Haag ziet de inzet van een combinatiemedewerker als zeer belangrijk voor de ontwikkelingskansen van de kinderen. Ten aanzien van de conciërges meldt hij dat de ministeries dit nog te veel zien als arbeidsintegratie, terwijl Van der Poll pleit voor erkenning van de noodzakelijkheid van deze functie. Mevrouw Wolters van Stichting Haagse Scholen is het daar mee eens. ‘De school is een opleidinginstituut en geen reïntegratiebedrijf. Daarbij moet je bedenken, “is een basisschooldirecteur competent genoeg om bijzondere medewerkers op te leiden?”
A.M. Tillekens van stichting Panta Rei wil graag het aantal brede scholen van zijn stichting uitbreiden. Met de regeling voor combinatiefuncties kan hij een impuls geven aan buitenschoolse activiteiten op het gebied van sport en cultuur.
 

viagra generique paiement paypal Toelichting op de regelingen 

bestellung von viagra soft Conciërges
Vanaf het schooljaar 2008/2009 komt er extra geld vrij vanuit het ministerie van OCW voor het aanstellen van minimaal 15.50 ondersteuners. Dit kunnen conciërges zijn, maar ook administratieve krachten. Het gaat om een vergoeding van 50% van de loonkosten (0,8 FTE/ maximaal schaal 3). Scholen kunnen de subsidie direct aanvragen bij het ministerie van OCW. Het ministerie adviseert cofinanciering aan te vragen bij de gemeente waarin de school is gevestigd.

Combinatiefuncties
In het kader van de Impuls Brede Scholen, sport en cultuur is er vanuit het ministerie van OCW tot 2012 twintig miljoen euro beschikbaar gesteld voor combinatiefuncties. Het budget is bestemd voor gemeentebesturen die bereid zijn structureel combinatiefuncties te realiseren en financieren. Gemeenten stemmen daarmee in om de functies te cofinancieren.
Een combinatiemedewerker is in dienst van één werkgever, maar combineert verschillende banen of taken in de sectoren onderwijs, cultuur of sport. Een baan als onderwijsassistent in de ochtend kan bijvoorbeeld gecombineerd worden met werkzaamheden als pedagogisch medewerker in de buitenschoolse opvang. De functie stimuleert de ontwikkeling en het aanbod van diensten op een brede school. 

Brochure combinatiefuncties
Tijdens de bijeenkomst presenteerden de gezamenlijke bestuursorganisaties in het onderwijs de brochure ‘Aan het werk met combinatiefuncties’ van VBS. Deze brochure is aan te vragen bij VBS. Kijk op www.vbs.nl voor meer informatie.

Documenten
Samenvatting eindrapportage Taskforce Combinatiefunctie: met handig en concreet stappenplan voor het invoeren van een combinatiefunctie (Binnenkort beschikbaar)

 

Nieuw boekje

8 juli 2008

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

8 juli 2008

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

8 juli 2008

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

8 juli 2008

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com