Pet'je af is een beloning voor kinderen

4 augustus 2008

"Ik wil wel meer zien dan de alleen de Weberstraat", stond er op het sollicitatieformulier van een leerling van weekendschool Pet'je af uit Amersfoort. Die kreet illustreert meteen de reden dat Walter Roza en Daan van de Voort twee jaar geleden het project opstartten. De Pabostudenten studeerden af met dit buitenschools project dat kansarme jongeren de mogelijkheid biedt hun talenten te ontwikkelen. Daan van de Voort: "het is af en toe knokken, maar de kinderen begrijpen dat ze er komen met Pet'je af."

In de wijk Randenbroek is het op zondag ouderwets stil op straat. Er zijn minder hangjongeren dankzij Pet'je af. 36 kinderen die anders op straat rondhangen, gaan elke zondag naar school in het schoolgebouw van de brede school Prins Willem Alexander. Tijdens een driejarig traject krijgen jongeren van 10 tot 14 jaar - we noemen ze liever ondernemers, zegt Daan  in lessen praktische handvatten en extra begeleiding die hen meer toekomstperspectief opleveren. We spreken met Daan van de Voort die samen met Walter Roza directeur is van de stichting.

Wat leren jongeren precies bij Pet''je af?

"Ze leren vooral praktische zaken. Wat ze later kunnen worden bijvoorbeeld. Daarover krijgen ze per jaar zeven lesblokken aangeboden. De eerste les komt er iemand uit de praktijk vertellen, een verpleegkundige bijvoorbeeld. We gaan ook direct aan het werk. Hoe leg je een gipsverband aan en hoe help je iemand in en uit een rolstoel? De tweede les gaan we op bezoek bij een bedrijf om de praktijk te proeven. De derde keer evalueren we. De ouders zijn dan 'verplicht' welkom." Waarom verplicht? "Ouders hoeven geen financiële bijdrage te leveren. We hebben liever dat ze bijdragen in betrokkenheid en vertrouwen. Tijdens de laatste les van het blok mogen de leerlingen kiezen wat ze doen. Bijvoorbeeld zwemmen, naar het museum of het theater."


Op zondag naar 'school' is daar belangstelling voor?

Trots meldt hij: "Het opkomstpercentage is 92%. Er zijn jongeren die op zondagochtend eerder voor de deur liggen dan de coaches. Er is één leerling uitgevallen tot nu toe en dat is omdat ze naar curaçao verhuist. Ze wil daar zelf ook een weekendschool oprichten! De leerlingen zien dat hun leven meer waarde krijgt door de school. Ze zien Pet'je af als een beloning en niet als school. We nemen ook alleen maar gemotiveerde jongeren aan. Soms willen ouders hun kind hier 'brengen'. Dat kan niet. Een kind kiest zelf voor Pet'je af." Ook de gemeente Amersfoort wil uitbreiden. Ambtenaren merken dat er op zondag minder jongeren op straat rondhangen. Ook landelijk is er interesse. Andere gemeenten willen ook een Pet'je af."

Hoe kom je als leerling op Pet'je af?
"We gaan naar basisscholen toe om te vertellen over Pet'je af. Als jongeren naar onze school willen, dan kunnen ze samen met hun ouders een sollicitatieformulier invullen. Daarna worden de jongeren met hun ouders uitgenodigd voor een gesprek met één van de coaches. De coach achterhaalt de beweegredenen. Daarna kan de jongere aan één van de twee groepen met maximaal 18 leerlingen deelnemen."

Krijg je ook een diploma als je 'afstudeert'?
'Aan het einde van elk jaar krijgen de ondernemers een certificaat van deelname. Daarnaast werken ze aan een digitale portfolio waarin hun kennis en ervaring staan opgeslagen. We willen graag meerwaarde geven aan het diploma voor leerlingen die het derde jaar afsluiten. Daarover zijn we dan ook in gesprek met verschillende partijen.'

Het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol binnen Pet'je af. Hoe?
'Wij zien dat veel kinderen de dupe zijn van vooroordelen. Bedrijven zijn geneigd jonge mensen uit kansarme wijken te negeren als het gaat om stages of een baan. Wij willen vooroordelen wegnemen en garant staan voor onze ondernemers. Laten zien dat afkomst niet verward moet worden met gedrag. Wij willen dat onze leerlingen zonder problemen op stage kunnen bij bedrijven in de regio. We zijn nog maar net bezig, maar bedrijven merken ons gelukkig al op en is er veel belangstelling in de vorm van sponsoring." Daan is echter heel kieskeurig. "Het is fijn dat bedrijven willen meedoen, maar ik wil dat ze dat doen vanuit de belangstelling voor het project. Niet omdat we hun naam vermelden op onze website."

Oprichters Walter en Daan

Hoe zie je de toekomst van Pet'je af?
"We zitten vol met plannen. Zo willen we een zorgstructuur opzetten die we kunnen communiceren met de scholen en het liefst ook maatschappelijk werk aanbieden. Daarnaast willen we onze 'schoolverlaters' blijven volgen en een platform creëren waar ze hun problemen kunnen bespreken.
Momenteel draait de school met twee groepen op zondag, maar veel meer kinderen willen naar Pet'je af.  We hebben een wachtlijst met 34 kinderen. Dit terwijl we nog maar zes scholen in Amersfoort bezoeken. We trekken daarom aan de alarmbel bij zowel politiek als bedrijfsleven. We zijn er klaar voor om jongeren in achterstandsposities eerlijke kansen te bieden. Willen jullie dit eigenlijk ook? Nu is het moment om verder te gaan!"

Meer weten over Pet'je af? Kijk op www.stichtingpetjeaf.nl of neem contact op met Daan van de Voort 06 – 411 00 525 of daan@stichtingpetjeaf.nl


Tags

Tienerwerk

Thema's

Zorg

Nieuw boekje

4 augustus 2008

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

4 augustus 2008

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

4 augustus 2008

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

4 augustus 2008

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com