Literatuur en Publicaties

26 oktober 2005

Saskia van Oenen en Froukje Hajer (red.), De school en het echte leven Leren binnen en buiten school (2001)

Een bundel met theoretische en praktische voorbeelden van alles wat met de brede school te maken heeft. De vraag hoe binnen- en buitenschools leren op een zinvolle manier te combineren zijn, staat centraal. Actuele discussies over ‘het nieuwe leren’ worden in het verband van de bredeschoolontwikkeling geplaatst.
NIZW; 232 pags; ISBN 90-5050-866-9; €19.
E-mail bestel@nizw.nl. Bestelnummer E 221612.

Klik hier om direct te bestellen.

Nieuw boekje

26 oktober 2005

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

26 oktober 2005

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

26 oktober 2005

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

26 oktober 2005

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com