Literatuur en Publicaties

26 oktober 2005

Oberon,

Jaarberichten 2001, 2002 & 2003

Onderzoeks- en adviesbureau Oberon brengt in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten jaarlijks de stand van zaken rond BredeScholen in Nederland in kaart. Het gaat om een systematische registratie en beschrijving van bredeschoolontwikkelingen in alle Nederlandse gemeenten. Gemeenten met brede scholen worden jaarlijks geënquêteerd
Bestellen bij Oberon, Postbus 1423, 3500 BK Utrecht, tel. 030-2306090, E-mail: info@oberon.eu

U kunt de jaarberichten ook downloaden: 2001 2002 2003

Nieuw boekje

26 oktober 2005

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

26 oktober 2005

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

26 oktober 2005

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

26 oktober 2005

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com