Brede Scholen in Nederland

DE STAND VAN ZAKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

26 oktober 2005

schooljaar 2004/2005

De brede school is in Nederland sterk in opkomst. Het aantal operationele brede scholen is sinds 2001 sterk gestegen, en zal de komende jaren vermoedelijk nog verder toenemen. En niet alleen in het primair onderwijs: uit een verkennend onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau Oberon uit Utrecht bleek dat ook in het VO brede scholen tot stand komen ( De brede school in het voortgezet onderwijs , Oberon, 2003).

In opdracht van het ministerie OCW en de Stuurgroep Brede School heeft Oberon in het schooljaar 2004/2005 de ontwikkelingen rondom brede scholen in het voortgezet onderwijs in kaart gebracht.

Het rapport De stand van zaken in het voortgezet onderwijs – schooljaar 2004/2005 geeft niet alleen een systematische presentatie van feiten en cijfers rondom brede scholen in het VO, maar bevat ook citaten en tips van de betrokken scholen.

De stand van zaken in het voortgezet onderwijs – schooljaar 2004/2005

Oberon
Utrecht, 2005
(48 pagina's)
€ 13,20 (excl. BTW & verzendkosten)

Oberon
Postbus 1423
3500 BK Utrecht
tel 030 – 230 60 90
info@oberon.eu

Nieuw boekje

26 oktober 2005

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

26 oktober 2005

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

26 oktober 2005

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

26 oktober 2005

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com