'Het Nova College moet uitgroeien tot een community centre'

source url 7 oktober 2008

i need to buy a research paper see url Het Nova College in Den Haag, één van de scholen van de Johan de Witt Scholengroep, heeft een bijzondere band met de Schilderswijk. Binnen de middelbare school voor anderstalige nieuwkomers draait alles om inburgeren en het leren van Nederlandse taal. Hele families nieuwkomers die nu wonen in de wijk, hebben hier les gehad. Directeur Ajoeb Mohamed vindt dat de hele buurt van de faciliteiten van een school moet profiteren. De deur om drie uur dicht doen, dat vindt hij zonde van het belastinggeld.

Ajoeb Mohamed loopt al jaren met plannen rond om het Nova College en haar leerlingen breder kennis te laten maken met de samenleving en de samenleving binnen te halen. Samenwerking is volgens hem de sleutel. ‘In de beginperiode heb ik samenwerking gezocht met 'witte scholen'. Veel van onze leerlingen kwamen nauwelijks de wijk uit. Door uitwisseling met het Dalton College konden de leerlingen van beide scholen samen sporten en kennis maken met een ander deel van de stad.'
De directeur van het Nova College wilde meer, maar daarvoor was weinig geld beschikbaar. 'Gelukkig was er de medewerking van de Johan de Witt Scholengroep die als één familie achter dit project staan en stonden. Daardoor konden we met eigen middelen een bredere samenwerking te zoeken, want veel geld heb je daar niet voor nodig. 'Wat nodig is, is een efficiënte aanpak', aldus Mohamed. 

http://aggs.school.nz/?education=national-junior-honor-society-essay-help Computercursus schot in de roos
Die samenwerking kreeg vorm in deelname aan het wijkoverleg. "Vanaf die tijd hebben we een rol van betekenis vervult in de wijk. Maar we wilden ook iets tastbaars terugdoen voor de buurtbewoners.
Na een behoefte onderzoek volgde computer-, techniek- en taalcursussen voor wijkbewoners." De computercursus voor bewoners bleek een schot in de roos. Digibeten uit alle geledingen van de bevolking kwamen op de cursus af en veel van hen kunnen niet wachten tot de start van de volgende cursus. Mohamed: "Mensen kwamen me persoonlijk bedanken en zeiden: 'vroeger hoorde ik over internet en nu kan ik het ook' en 'wij waren analfabeten op dit gebied'."

http://lacsq.org/?education=help-write-my-paper&56e=1f 24 uurs Community centre
Mohamed bleef, samen met algemeen directeur van de Johan de Witt Scholengroep Kars Veling, lobbyen voor de Brede Buurtschool bij de politiek en binnen de wijk. Meer mogelijkheden ontstonden er met de komst van de krachtwijken. Daarmee kwam er geld vrij om nieuwe projecten te realiseren en partners bij elkaar te brengen.
Mohamed ziet samenwerking in de Schilderswijk ook breed. Hij zoekt samenwerking met alle organisaties in de wijk: welzijnsorganisaties, basisscholen, moskeeën, clubhuizen en vrijwilligersorganisaties. "De brede buurtschool moet echt van de mensen in de wijk zijn. Het Nova College kan uitgroeien tot een community centre dat 24 uur per dag open is. Een informatiepunt in de wijk waar instanties een paar uur per week aanwezig zijn om mensen uit de wijk te helpen. Denk aan gemeente, CWI of GGD."

research dissertation Rolmodellen voor de klas
"Belangrijkste speerpunt is nu de Zaterdagschool. Daarmee kunnen we de overgang van basisonderwijs naar middelbaar onderwijs verbeteren. Met onze kennis kunnen we leerlingen uit groep 8 voorbereiden op de Citotoets en reken- en taalvaardigheden verbeteren. Ook willen we de kinderen uit de wijk die zich vervelen, geen pc thuis hebben of meer willen leren, hier de mogelijkheid geven extra onderwijs te volgen. Geen buurthuis  maar een plek waar we kinderen extra ondersteunen met vakken als Nederlands, Engels, economie en wiskunde.
Ook wil ik rolmodellen voor de klas op zaterdag. Mensen die vertellen over wat ze hebben bereikt. Oud-leerlingen die nu hbo of universiteit doen of zelfstandig werken als bijvoorbeeld timmerman. Ik geef graag een realistisch beeld van de toekomst aan kinderen. Met flink studeren kun je hbo of universiteit doen, maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Dat is niet erg, want loodgieter zijn, is ook een belangrijk beroep."

college essay editing services Geen concurrentie, maar elkaar versterken
"De Zaterdagschool moet ook een plek zijn waar wijkbewoners meer kunnen leren", vertelt Mohamed. Bijvoorbeeld over techniek en inburgering. De welzijnsorganisaties willen hier kooklessen geven en ook sport en beweging moet op het programma komen.
Het Nova College is een plek voor mensen die meer willen leren. Iedereen verdient een kans op educatie. Moeders, spijtoptanten, het zou mooi zijn als we iedereen maatwerk konden bieden. Als we dit maar met partners in de wijk samen doen. Geen concurrentie, maar elkaar versterken. Het wiel opnieuw uitvinden is niet nodig. "Het grootste obstakel in de wijk is de versnippering van beschikbare ruimte. Veel ruimten blijken onderbezet te zijn. Dat is zonde, we moeten juist gebruik maken van elkaars gebouwen en ruimten."

best website to get essays No-nonsense school
Het Nova College blijft zich in de toekomst verbreden. Op stapel staat een Zomerschool voor kinderen die niet op vakantie gaan of kunnen. Meer sport en recreatie staat ook het programma van de Zomerschool. Tot slot wil het Nova College hangjongeren begeleiden naar een baan. "We hebben zeer goede contacten met het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven kent ons als een no-nonsense school en weet dat we goede arbeidskrachten opleiden. We willen deze jongeren uit de bak houden en aan de bak helpen."

cheap law essay writing service Extra
Meer over het Nova College vindt u op www.jwc.nl

javhide.com sexsut.com