Leesplezier in de brede school - handreiking

essay writing company 26 oktober 2005

custom essay writer Veel brede scholen zoeken bij de ontwikkeling van hun aanbod naar mogelijkheden om leesbevordering gestalte te geven. Binnen de brede school gaan partners, zoals de basisschool en de bibliotheek, samenwerkingsrelaties aan om dit gezamenlijk op te pakken.

buy college research papers online De handreiking 'Leesbevordering in de brede school' is opgebouwd rondom tien praktische vragen over leesbevordering in brede scholen, die in drie categorieën zijn geclusterd:

thesis writing practice 1. visie, strategie en organisatie
2. activiteiten
3. opbrengsten

http://be-basic.org/?education=proofreading-essay&88b=e0 enter site Leesplezier in de brede school - handreiking is door Oberon samengesteld in opdracht van Stichting Lezen, in samenspraak met experts op dit gebied en na bestudering van de uitkomsten van een enquête onder brede scholen.

cpa coursework Stichting Lezen/Oberon, Utrecht, 2005.
(40 pagina's)
€ 7,50 (incl. BTW)

college paper writing service U kunt deze brochure bestellen bij:
Stichting Lezen
Nieuwezijds Voorburgwal 328G
1012 RW Amsterdam
tel 020 - 623 05 66
www.lezen.nl

Of indien u direct wilt bestellen dan kunt U de brochure bestellen door € 7,50 over te maken op postbankrekening 465899 van Stichting Lezen onder de vermelding ‘Leesbevorderinging de brede school’, onder vermelding van uw naam en adres.

Nieuw boekje

26 oktober 2005

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het enter here hier.

Columns van Job

26 oktober 2005

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

26 oktober 2005

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

26 oktober 2005

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com