Jeugdactiviteiten in de Brede School (handboek)

in an essay help you guide 26 oktober 2005

dissertation help Er is een nieuw werkboek voor brede scholen die aan de slag willen gaan met levensecht leren.

write my essay online Het expertisecentrum brede school van het NIZW heeft het werkboek gemaakt, drie ‘proefscholen' hielpen eraan mee. Jeugdactiviteiten in de brede school. Werkboek voor kwaliteitsontwikkeling: doelen, methodiek, evaluatie, heet het voluit.

help with writing a essay Het werkboek biedt scholen en instellingen een instrumentarium om doelen en kwaliteiten van hun jeugdactiviteiten inzichtelijk te maken, en te evalueren. Pedagogisch uitgangspunt is een gezamenlijk streven naar meer levensecht leren , uitgewerkt in enkele globale doelen.

essay help De makers, Saskia van Oenen, Pieter Paul Bakker en Marja Valkestijn, hebben het boek geschreven omdat de brede school volgens hen fantastische mogelijkheden biedt om spannende en leerrijke activiteiten te organiseren met kinderen en jongeren, in basis- en voortgezet onderwijs. Activiteiten in of juist buiten school, met medewerking van allerlei mensen en instellingen uit het buitenschoolse leven. Maar ook omdat het realiseren van al dat moois niet eenvoudig is. Hoe word je het eens over doelen en evaluatiecriteria? Hoe kun je de kwaliteit die je in huis hebt vasthouden, verbeteren en verdiepen? Waarop kies je nieuwe activiteiten of medewerkers?
Het werkboek wil praktische handvatten bieden om deze vragen te beantwoorden. Het bevat o.a. een evaluatie-instrument en handreikingen om de activiteiten en methodiek inzichtelijk en doelgericht te beschrijven.
De formulieren die in het boek staan, zijn ook te downloaden. Eigenaren van het boek kunnen zo met hun eigen formulieren aan de slag.

http://bredeschool.nl/?education=thesis-writing-help-uk&9f3=42 Jeugdactiviteiten in de brede school. Werkboek voor kwaliteitsontwikkeling: doelen, methodiek, evaluatie. Saskia van Oenen, Pieter Paul Bakker, Marja Valkestijn. (SWP 2005.) ISBN 90 8560 0170. 112 pag., € 19,-.

write my term paper for me Klik hier om te bestellen.

Nieuw boekje

follow 26 oktober 2005

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het coursework papers i need someone to write my paper hier.

Columns van Job

26 oktober 2005

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

26 oktober 2005

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

26 oktober 2005

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com