Ghislaine de Brouwer & Freddy Loeffen van obs De Spelelier

2 december 2008

Moleculemodellen met spekkies

Obs De Spelelier, onderdeel van brede school De Wilgenbroek, heeft techniek omarmd. Deze  school in Boxtel verwerkt techniek, net als andere thema's, in de lessen van basisschoolleerlingen en tijdens de naschoolse activiteiten. Dit jaar is er zelfs een techniekcoördinator. Brede schoolcoördinator Ghislaine Brouwer en 'techniekleerkracht' Freddy Loeffen over techniek op zijn breedst.

Freddy vertelt over hoe techniek, nog maar sinds dit jaar eigenlijk, verweven is in de lessen. "onze techniekcoördinator - Paul Baars - heeft voor dit jaar een plan van aanpak gemaakt. Dit plan bevat o.a. een lespakket voor groep 5 t/m 8, dat gekoppeld is aan het thema muziek en bewegen. Kinderen leren bijvoorbeeld hoe een robotarm beweegt. Gedurende een maand krijgen de groepen 5 t/m 8 twee uur per week technieklessen. Ook in de gewone lessen proberen we techniek zo veel mogelijk terug te laten komen. We doen kleine proefjes. Ik begin in de onderbouw met eenvoudige lessen over waarom dingen bijvoorbeeld blijven drijven. In de bovenbouw krijgen ze een probleemsituatie voorgeschoteld en worden de leerlingen uitgedaagd hier zelf een oplossing voor te zoeken.

Wetenschap is leuk en zeker niet eng
'Daarnaast werken we met een naschools aanbod van wetenschapsclub Mad Science. Mad Science is actief op tientallen basisscholen in het zuiden van Nederland en groeit snel vanwege het enthousiaste aantal deelnemers. Mad Science laat met 'proefondervindelijk onderwijs' zien dat wetenschap leuk en zeker niet eng is. De wetenschapsclub ziet de lessen als een manier om nieuwsgierigheid, creativiteit en oplossend vermogen aan te wakkeren bij kinderen."

Thema's verbinden
Ghislaine vult Freddy aan: "techniek is meer dan (een) bouwpakketten in elkaar zetten. Mad Science laat zien dat techniek leuk is. Kinderen bouwen moleculemodellen met felgekleurde spekkies en ze leren over het zonnestelsel met grappige puzzels."
Freddy schreef de school ook in voor het techniektoernooi. "Aan deze techniekwedstrijd voor basisschoolleerlingen kan groot en klein meedoen. Wat als resultaat heeft dat de hele school betrokken is bij het toernooi. In groepjes werken kinderen met bijzondere materialen aan een opdracht. Bijvoorbeeld, bouw een zo hoog mogelijke toren van klei en kleurpotloden."
Ghislaine: "we vinden het belangrijk dat we op allerlei manieren thema's met elkaar verbinden. Techniek komt, net als andere thema's als bijvoorbeeld cultuur en sport, terug in heel veel aspecten. In de kookles, tijdens de rekenles, maar ook in de wetenschapsclub."

Flexibel team en betrokken ouders
Bij de Wilgenbroek, en dus ook de Spelelier, springen ze graag in op actualiteiten en nieuwe thema’s. Alles wordt dan ook ingezet, leerkrachten, ruimten, kinderen en zelfs de ouders. Zo vind je de slaapkamer van Sinterklaas nu in de lerarenkamer en is zijn werkkamer op de gang. Ouderparticipatie is heel belangrijk voor de school. Ook zij helpen mee er een succes van te maken. De resultaten vindt je op het schoolplein, daar vind je hutten van wilgentakken die door de ouders eigenhandig zijn gemaakt. Ghislaine: ‘we werken hier met wisselende thema’s die we baseren op de wereldoriëntatielessen. Dat verwerken we op allerlei manier in en om de school en dat kan ook alleen dankzij het flexibele team wat hier actief is. En alle betrokken ouders, natuurlijk!’ 

Meer informatie

www.spelelier.nl

www.madscience.org

Fotoreportage De Spelelier

2 december 2008

Klik op de foto om te vergroten

Nieuw boekje

2 december 2008

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

2 december 2008

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

2 december 2008

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

2 december 2008

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com