Bredeschool.nl is gestopt

Beste lezer,

Bredeschool.nl, de website van het (voormalige) Landelijk Steunpunt Brede Scholen, is gestopt. Sinds het afscheid van het Landelijk Steunpunt in september 2015 stopte automatisch ook de bekostiging voor het onderhoud van de website. Daarna werd de website sporadisch en op eigen titel nog onderhouden door ondergetekende, omdat ik het zonde vond om al die waardevolle informatie niet meer beschikbaar te hebben voor zovele geinteresseerden. Maar inmiddels is teveel informatie verouderd en/of niet meer relevant. 

Het goede nieuws is dat vanaf 16 april 2019 niet alleen alle relevante, actuele informatie over brede scholen en kindcentra (IKC's) terug te vinden is op www.etuconsult.nl, maar dat we daar ook alle bruikbare documenten van bredeschool.nl ondergebracht hebben.

Heeft u een vraag over kindcentra of brede scholen, of bent u op zoek naar een specifiek item, instrument of document dat ooit op bredeschool.nl stond maar dat u nu niet meer kunt terugvinden op Etuconsult.nl, stuurt u ons dan gerust een mail met uw vraag, dan zoeken wij het kostenloos voor u op en sturen het u toe.

Met vriendelijke groet, Job van Velsen